Turquality 18 kalemde, ihracat yapan firmaları destekliyor

İhracat yapan firmaların Turquality Programı’ndan yararlanmasının önemini anlatan Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, programın kazanımlarını anlatarak, ürün veya hizmet ihracatı yapan firmaların hangi koşullarda Turquality Programı desteklerinden yararlanabileceği ile destek kalemleri hakkında bilgiler verdi.

Turquality 18 kalemde, ihracat yapan firmaları destekliyor
09 Ağustos 2019 - 11:40

Turquality’nin, Türk markalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerini, uluslararası süreçler haline getirmesi ile bir iş modeli olarak karşımıza çıktığını ifade eden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality programının firmalara kazandırdığı en büyük fayda; stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global seviyeye getirilmesi suretiyle, daha sürdürülebilir bir büyüme ve bir birim başına daha karlı ihracat yapılması imkanı sağlamasıdır. Bu iş modelinin sürdürülebilir olması, markaların uluslararası pazarlarda rekabet etmesinin önünü açmaktadır” dedi.

 

Ürün ihracatı yapan markalar için Turquality desteği almanın koşulları nelerdir?

 

Ürün ihracatı yapan markaların, Turquality desteği almaları için ön koşulların neler olması gerektiği hakkında değerlendirme yapan Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Yurtdışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekiyor. Son 3 yıl ihracat yapma zorunluluğu ve ihracat ortalamasının en az 3 milyon tutar oranında olması gerekiyor. Mükemmel iş modelinin hayata geçirilmiş olması gerekiyor” diye konuştu.

Hizmet ihracatı yapan markalar için Turquality desteği almanın koşulları nelerdir?

 

Hizmet ihracatı yapan markaların, Turquality desteği almaları için ön koşulların neler olması gerektiği hakkında bilgi veren Dr. Salim Çam, şunları anlattı:

“Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Yurtdışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekiyor. Mükemmel iş modelinin hayata geçirilmiş olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

 

Turquality Programının 18 kalemde destekleri şunlardır:

 

1-İstihdam Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

2-Sertifikasyon Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

3-Yazılım ve Bilişim Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

4-Depo Hizmetleri Giderleri |Ürün İhracatı|

5-Gelişim Yol Haritası |Ürün ve Hizmet İhracatı|

6-Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

7-Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlık Giderleri |Ürün İhracatı|

8-Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

9-Mağaza ve Franchise Kira ve Kurulum Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

10-Kurulum, Dekorasyon, Konsept Mimarı Giderleri |Ürün İhracatı|

11-Ofis, Depo, Showroom, Kira ve Kurulum Giderleri |Ürün İhracatı|

12-Yönetim Danışmanlık Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

13-Tasarım Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

14-Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

15-Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri |Ürün İhracatı|

16-Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler |Hizmet İhracatı|

17-Ön Tanı Merkezi, Klinik, Eğitim Merkezi, Kira ve Kurulum Giderleri |Hizmet İhracatı|

18-Satış Sonrası Servis, Reyon, Raf, Dekorasyonlu Köşe, Kira ve Kurulum Giderleri |Ürün ve Hizmet İhracatı|

YORUMLAR

  • 0 Yorum